Tko će se okoristiti UPU Umag istok?

Tko će se okoristiti UPU Umag istok?

Tko će se okoristiti UPU Umag istok?

UPU Umag - istok  možemo usporediti sa Zagrebačkim „Manhatanom na Savi“. U bilo čemu.

Zagrebački Manhattan nije prošao, stručna javnost i građanske inicijative zaustavile su donošenje GUP-a kojim je planirano futurističko naselje na Savi. A, što je sa umaškim prostornim planom ?

 

Treba podsjetiti čitatelje  da je ovaj plan napravljen po uzoru na jedan kvart u Perpignanu, gradu u Francuskoj ( Rambla de l'Occitanie u Perpignanu) ,   i kojem živi  119.000 stanovnika. Navedeni grad raspolaže s  proračunom od 366,1 miliona € . A, grad Umag u kojem obituje 13.467 stanovnika i čiji  je proračun (1€=7.5kn) iznosi  34,1 miliona €. Treba li što još ovdje dodati, nego da je usporedba neprimjerena.

Ali idemo dalje sa usporedbom : Dok je u Umagu planirana izgradnja zgrada sa 6 nadzemnih etaža - 6 EN, u Perpignanu su izgrađene sa 5 nadzemnih etaža. Dakle u Umagu je planirana jedna etaža više.

A što je sa zaštitnim pojasom državne ceste D 75 ? Zaštitni pojas državne ceste je 25 m, i ovdje se postavlja pitanje,: Čemu određivanje građevinskog područja, ako se na njemu ne može graditi ??? 

Javne parking površine sigurno neće biti dovoljne! Podzemne etaže kao garaže nisu dozvoljene, i s obzirom na rečeno budući će kupci stanova imati problema s parkingom, ili će iste skupo plaćati.

 

Tko su investitori i tko će platiti komunalnu infrastrukturu ?  

 

Kao jedini odgovor nameće se; Grad Umag, koji želi prodati zemljište!  Prostornim planom se želi potrošiti još sredstva na infrastrukturu, kako bi neatraktivno zemljište bilo atraktivno za buduću prodaju. Grad Umag je vlasnik 8.700 m2, dok je najveći vlasnik Republika Hrvatska i javno dobro 71.000 m2. Dakle i državi je u interesu prodati zemljište, a tu je onda Eldorado za one blizu vlasti.

Naravno, sva ulaganja u infrastrukturu plaćaju se iz proračuna Grada Umaga. Obzirom da su nam okolna naselja po komunalnoj opremljenosti i održavanju daleko ispod nivoa centralnog naselja, postavlja se pitanje:  Kome i za Koga se radi ovo novo naselje ?!

Jedini odgovor koji se nameće je - radi povremenih stanovnika, a što je i navedeno u obrazloženju za javnost. A, povećanjem povremenih stanovnika gradimo naselje duhova. Je li će duhovi platiti cijenu komunalnija? Ne! Platiti će je kupci stanova, a netko će na tome zaraditi!  A građanima grada Umaga ostati će njihovi prazni apartmani i veći komunalni otpad na nelegalnom deponiju u Donjem Picudu.

U ovom prostornom planu nema javnog interesa, već je isti izborno obećanje gradonačelnika za neki   kvart „Green City – Smart City“ ?!? (po čemu je green i smart) , od kojeg građani imaju koristi kao od lansirne rampe za Mars.

No u Umagu nema zaineresirane javnosti kao i stručne javnosti koja će ovom planu reći glasno i jasno reći NE.!!!!!!!!!

Gradonačelnik će kao predlagatelj plana zaobići sve stručne krugove i mišljenja, mišljenja javnosti i građana grada Umaga, jer odavno je Grad Umag – grad po mjeri (jednog) čovjeka.   

I za kraj :

Virtualno možete proći preko Google street viewa kroz Rambla de l'Occitanie 66100 Perpignan, France, što je stvaran izgled ovog kvarta. Usput u Perpignanu možete vidjeti: Katedralu Sv.Ivana, Palaču Kraljeva Majorce, malu tvrđavu Castillet, gradske zidine, te gradsku željezničku stanicu Perpignan.

Ona je ovdje osobito VAŽNA budući da je Salvador Dali 19. rujna 1963. imao svoju kozmogoničku ekstazu, te je izjavio da je gradska željeznička stanica centar svemira. Pa se na kraju pitamo, kome smo to platili službeni put u Perpignan, da bi tamo doživio da ukazanje UPU-a Umag istok u obliku Rambla de l'Occitanie u Perpignanu.